IQNA

İctimai günahların nümunələri və nəticələri

21:02 - August 15, 2022
Xəbər sayı: 3492729
Cəmiyyətin ən vacib ehtiyaclarından biri təhlükəsizlikdir. Müxtəlif sosial sahələrin təhlükəsizliyini pozan hər bir hərəkət sosial günah sayılır.

Cəmiyyətdə xalqın təhlükəsizliyini pozmağa, insanın mənəvi tərəqqi və kamilliyə çatmasına mane olmağa çalışan hər bir şey ictimai günah sayılır.

Cəmiyyətdə yaşayan insanların ailə münasibətləri səviyyəsində can, mal və abır təhlükəsizliyinə ehtiyacı var. Ona görə də bu sahələrin təhlükəsizliyini pozan hər hansı bir hərəkət sosial günah sayılır. Qətl, döyülmə, abort, adam oğurluğu kimi ictimai iğtişaşlar insan həyatını təhdid edən ictimai günahlardandır.Buna görə də Allah-təala “Nisa” surəsində möminin və ya hər hansı bir kəsin kimisə qəsdən öldürməyə haqqı olmadığını bildirir və davamında buyurur. Uşaqlarınızı həddindən artıq yoxsulluq üzündən öldürməyin, istər bu uşaq döl olsun, istərsə də doğulmuş olsun. Yaxud "Yusif" surəsində Yusifin (ə) qardaşlarının onu qaçırmasını qeyd edir. Yusifin (ə) həyatının təhlükəsizliyinə təsir göstərdiyi üçün bunu ictimai günah olduğunu bildirir.

İnsanların iqtisadi təhlükəsizliyini məhv etmək başqa bir sosial günahdır. Məsələn, Qurani-Kərim oğurluğu günah kimi təqdim edir. Ya “Bəqərə” surəsində sələmçilikdən bəhs edilir və Allah bunu qadağan edir. İnsanların ehtiyacı olan malları yığıb saxlamaq, tərəzidə aldatma və qumar oynamaq “Nisa” surəsində qeyd olunan günahlardandır. Allah onları insanlara haram etmişdir. Çünki bu, insanların iqtisadi və maliyyə təhlükəsizliyinə təsir edir.

Böhtan, məsxərə, qeybət, yalan, casusluq, insanların sirlərini açmaq kimi dillə edilən günahların əksəriyyəti çox vaxt dillə edilir və ictimai günahlar kimi təqdim edilir. Başqalarının nüfuzuna xələl gətirmək, söz gəzdirmək, zina və qeyri-qanuni əlaqələr də ictimai günahlardandır.

İctimai günahlar insanın ruhuna və cisminə təsir edəcək. İnancların zəifləməsi, cəmiyyətin ilkin mədəniyyətinin məhv edilməsi, günahların və çirkin əməllərin pisliyinin aradan getməsi, hörmətlərin sındırılması və ailə quruluşunun pozulması ictimai günahların təsir və nəticələrindəndir.

Belə cəmiyyətlərdə insanlar depressiya, vəsvəsə, fiziki problemlər, məqsədsizlik, motivasiyanın olmaması, sosial təminatın zəifləməsi, məsuliyyətsizlik, ailədə səmimiyyətin azalması kimi şəxsiyyət problemlərindən əziyyət çəkirlər.

4026157

captcha