IQNA

Quranın təqdim etdiyi şəxsiyyətlər / 10

Hud peyğəmbər (ə) ilk ərəb peyğəmbəri idi

10:40 - September 26, 2022
Xəbər sayı: 3492981
Hud (ə), qövmünü doğru yola yönəltmək üçün 700 ildən çox vaxt sərf etmiş, amma müvəffəq olmamış Nuh (ə) peyğəmbərin nəslindəndir. Allah onun qövmünü şiddətli bir əzaba düçar edib. O əzab onların məhvinə səbəb oldu.

Hud ilahi peyğəmbərlərdən biri və Nuh peyğəmbərin nəslindən olub. Ona yeddi vasitə ilə çatıb. Onun nəsli belə hesab edilmişdir: Abdullah oğlu Hud, Riah (Rəbah) oğlu, Həlut oğlu (Xulud), Ad oğlu, Ovs oğlu, Adəm oğlu (Ərəm), Sam oğlu, Nuh oğlu. Bəziləri onu Şalexin oğlu, Arfaxşadın oğlu, Samın oğlu, Nuhun oğlu hesab edirdilər.

Bu ilahi peyğəmbərin həyat tarixi ilə bağlı müxtəlif ifadələr var. Bəziləri Hudun (ə) dövrünün İbrahimdən (ə) sonra və Musadan (ə) əvvəl, bəziləri isə Hudun (ə) İbrahimdən (ə) əvvəl olduğunu hesab edirlər. İstənilən halda; Hud (ə) Nuhun (ə) nəslindən idi. O, İbrahimin (ə) nəslindən sayılan peyğəmbərlərdən deyildi.

Hud ərəbcə danışırdı və bəziləri onu ilk ərəb peyğəmbəri hesab edirdilər. Necə ki, İmam Əli (ə) onun haqqında buyurmuşdur: “Hud, Saleh, Şüeyb, İsmayıl və İslam Peyğəmbəri ərəbcə danışırdılar”.

 Qurani-Kərimdə Hud adı 10 dəfə çəkilir. 11-ci surənin adı da “Hud” adlanır. Qurani-Kərimdə Həzrət Hud (ə) hekayəsi dəfələrlə qeyd edilsə də, əlimizdə olan Tövrat və İncildə bu peyğəmbərin adı çəkilmir.

Hud qırx yaşında peyğəmbər oldu. O, Nuhdan (ə) sonra qiyam edib bütpərəstliklə mübarizə aparan ikinci peyğəmbər idi. O, Ad qövmünün peyğəmbəri idi. Onları Allaha ibadət etməyə dəvət etmək və onları bütlərə ibadət etməkdən çəkindirmək üçün təyin edilmişdi. Lakin onun qövmü Hudu etibarlı və dürüst bir insan hesab etməsinə baxmayaraq, onu dəli adlandırıb məsxərəyə qoymuşdular. Buna görə də Allah onlara soyuq bir küləklə əzab verdi və Ad qövmündən yalnız Həzrət Hud və bir neçə mömin sağ qaldı. Quran ayələrinə görə, bu soyuq külək onlara “ard-arda yeddi gecə səkkiz gün” hakim oldu. Ərəb tarixində qoca qadının soyuq günləri (Bərdu əl-Əcuz) kimi tanınan günlər var ki, bəziləri bunu Ad qövmünün cəzası hesab edirlər.

Deyilənə görə, Həzrət Hud (ə) 760 il öz qövmünü hidayət etmişdir. Hudun uzun ömür sürməsinə və bəzi başqa əlamətlərə görə bəzi insanlar Nuh (ə) ilə Hud (ə) arasında oxşarlıqlar olduğunu irəli sürmüşlər. Həmçinin Quranda bu iki peyğəmbərdən sitat gətirilən cümlələrdə çoxlu oxşarlıqlar var.

Rəvayətlərə görə Hud və tərəfdarları Məkkəyə gedərək orada məskunlaşdılar və ömürlərinin sonuna qədər orada qaldılar. Bəziləri Hudun dəfn yeri kimi Şamı da qeyd etmişlər. Suriyanın Homs və İraqın Nəcəf şəhərləri Hud türbəsi kimi xatırlanan digər yerlərdir.

Ad:
E-poçt:
* Comment:
captcha