IQNA

İslamın əqidə prinsipləri; Məad / 3

İnsanın əsas suallarına cavab olaraq peyğəmbərlərdən 7 mesaj

11:13 - November 29, 2022
Xəbər sayı: 3493337
İnsanların təbii olaraq tərifə və sevməyə meyli vardır. Bu daxili istək həqiqi cavaba yönəlməzsə, xəyali şeylərə və xurafatlara səbəb olar. Peyğəmbərlər ilahi xəbəri çatdırmaqla bu bəşəri meyllərə cavab vermişlər.

Bütün insanlarda ölümsüzlük hissi və ölümdən sonra həyatı davam etdirmək arzusu var. Digər tərəfdən, insanın bədənində olan hər bir duyğuya iki şəkildə cavab vermək olar:

 1_ Müvəqqəti və yalan cavab.

 2_  Dəlilə əsaslanan, daimi və dürüst cavab.

Məsələn, susuzluq hiss edən bir insanı həm təmiz bulaqlara istiqamətləndirmək və həm də ilğımlar və yalançı su qaynaqlarına tərəf yönləndirmək olar. Aclıq hiss edən uşağı həm ananın südlü sinəsinə yönləndirilə bilər, həm də sinə yerinə ağzına quru əmzik qoyula bilər.

Bütün dürüst hisslərə iki şəkildə cavab vermək olar; Doğru və daimi cavab və ya yanlış və müvəqqəti cavab.

İnsanlarda tərif və sevməyə meyl var. Bu batini istək haqqa yönəlməzsə, xəyali şeylərə və xurafatlara səbəb olur.

Peyğəmbərlər bu haqda nə deyirlər?

Peyğəmbərlər buyurur:

 1_ İnsan boş yerə yaradılmayıb; “Sizi boş yerə yaratdığımızı və hüzurumuza qayıtmayacağınızı güman edirsiniz?” (Möminun, 115).

2_ İnsanın yaradılışının çox böyük məqsədi vardır ki, o da bütün yollar arasından doğru yolu seçmək və bütün bəndəlik və təslimiyyət növləri arasından Allaha bəndəlik edib təslim olmaqdır; “Mən cinləri və insanları ancaq Mənə ibadət etsinlər (və bu şəkildə inkişaf edib Mənə yaxınlaşsınlar) deyə yaratdım” (Zariyat, 56(.

 3_ İnsanın məqsədinə nail olması üçün onun üçün bütün təbii imkanları təmin etdik; “Allah yer üzündə olanların hamısını sizə ram etdi” (Həcc, 65).

 4_ Onu müjdələdik və xəbərdar etdik ki, onun yaxşı və pis əməlləri istənilən halda və istənilən miqdarda olsa da görünəcək və hesablanacaqdır; “Deməli, zərrə ağırlığında yaxşılıq edən hər kəs onu görəcək. Zərrə ağırlığında pis iş görən hər kəs onu görəcək. (Zəlzələ, 7-8).

 5_ İnsan öz əməlinə görə cavabdehdir (işinə görə cavabdehdir); “Hər kəs öz əməlinin girovudur” (Müddəssir, 38).

6_ Hətta insanın qulaqları, gözü, qəlbi, eşidilən, deyilən və düşünülmüş şeylər sorğu-sual edilir; “Qulaq, göz və ürək, bunların hamısı (sahibinin etdiyi əməl, dediyi söz barəsində) sorğu-sual olunacaqdır” (İsra, 36).

 Peyğəmbərlər həmin təbii meyl və kontekstlərə cavab olaraq bu fikirləri irəli sürmüşlər. Təbii ki, qeyd olunan cümlələrin hər biri sonrakı hissələrdə ifadə edəcəyimiz rasional səbəblər toplusundan asılıdır.

  • Möhsin Qəraəti tərəfindən yazılmış "İslamın əqidə prinsipləri (Məad)" kitabından götürülmüşdür.
Ad:
E-poçt:
* Comment:
captcha