IQNA

Quran surələri / 33

"Əhzab" surəsində Quranın qadın və kişiyə bərabər baxışının nümunəsi

6:09 - October 02, 2022
Xəbər sayı: 3493008
Kişi ilə qadın arasındakı fərq onların bədənlərindədir, halbuki hər ikisinin ruhu var. Ruhun kişi və qadını isə yoxdur və bütün insani kamilliklərə nail ola bilər. Bu baxımdan İslam kişi və qadına eyni baxır.

Qurani-Kərimin otuz üçüncü surəsi "Əhzab" adlanır. 73 ayədən ibarət bu surə 21 və 22-ci cüzlərdədir. Mədinədə nazil olan surələrdən biri olan "Əhzab" surəsi Peyğəmbərə (s) nazil olan 90-cı surədir.

Bu surənin "Əhzab" adlandırılması ona görədir ki, bu surənin 9 və 25-ci ayələri qrupların müharibəsindən bəhs edir. 20 və 22-ci ayələrdə “Əhzab” kəlməsi gəlib. İslamı və İslam Peyğəmbərini (s) məhv etmək üçün mühüm qəbilələrlə birləşərək partiya müharibəsinə başlayan kafir qruplar deməkdir.

Bu surədə qeyd olunan hadisələr hicrətin ikinci və beşinci illəri arasında baş vermişdir. Mədinədə İslam hökumətinin yeni yarandığına görə müsəlmanlar çətin günlər keçirmiş, müşriklər, yəhudilər və münafiqlər onlara zərər vermişlər. Bu arada İslam Peyğəmbəri (s) bir tərəfdən ictimai qanunlar bərqərar etmək və cahiliyyət adətləri ilə mübarizə aparmışdır. Digər tərəfdən də müşriklərin, yəhudilərin və münafiqlərin İslam hökumətinə qarşı birgə səylərinə qarşı durmuşdur.

Bu surədə həmçinin Peyğəmbər (s) və onunla ünsiyyətin keyfiyyəti haqqında bəzi mövzular var və Peyğəmbərin zövcələrinin mövqeyi bəyan edilir. Dünya işlərini tərk etmək, Allahın əmrlərinə tabe olmaqda başqalarından üstün olmaq və günahdan çəkinmək kimi onlardan gözləntilərindən danışır.

Bu surədə qeyd olunan digər məqamlardan biri də fəzilət və mənəvi kamilliyə yiyələnməkdə qadın və kişinin bərabərliyidir. "Əhzab" surəsinin 35-ci ayəsində buyurulur: "Həqiqətən, Allah məhz müsəlman kişilər və qadınlar, mömin kişilər və qadınlar, (Allaha) müti kişilər və qadınlar, doğru danışan kişilər və qadınlar, səbirli kişilər və qadınlar, təvazökar (yalnız Allah qarşısında kiçilən) kişilər və qadınlar, sədəqə verən, oruc tutan kişilər və qadınlar, şəhvətlərini qoruyan kişilər və qadınlar və Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün (axirətdə) məğfirət (bağışlanma) və böyük bir mükafat (Cənnət) hazırlamışdır!".

Bu ayə bütün kişilər və qadınlar üçün 10 kamilliyi sadalayır; Bu üstünlüklərdən bəziləri dini, bəziləri isə əməli və əxlaqidir. Bəziləri vacib, bəziləri isə müstəhəbbdir. Bu, qadın və kişinin bütün bu fəzilətlərdə bir yerdə olduğunu göstərir. Bu ayə İslamın qadın və kişiyə bərabər baxışının bir nümunəsidir.

Ad:
E-poçt:
* Comment:
captcha