IQNA

Quran surələri / 42

Məsləhətləşmək möminin xüsusiyyətlərindən biridir

11:13 - November 27, 2022
Xəbər sayı: 3493321
Mömin üçün çoxlu xüsusiyyətlər qeyd edilmişdir ki, bunların hər biri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Başqaları ilə məsləhətləşmək bu xüsusiyyətlərdən biridir; Amma görünür, bu xüsusiyyət ona görə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir ki, Quran surələrindən birinin adı məsləhətləşməkdir.

Qurani-Kərimin 42-ci surəsi "Şura" adlanır. 53 ayədən ibarət olan bu surə iyirmi beşinci cüzdə yerləşdirilmişdir. Məkkə surələrindən olan "Şura" İslam Peyğəmbərinə (s) nazil olan altmış ikinci surədir.

Bu surənin “Şura” adlandırılmasının səbəbi 38-ci ayədə bu sözün möminlərin sifətlərindən biri kimi işlədilməsidir. Bu ayədə buyurulur: "O kəslər üçün ki, Rəbbinin dəvətini qəbul edər (iman gətirər), namaz qılar, işlərini öz aralarında məsləhət-məşvərətlə görər, onlara verdiyimiz ruzidən (Allah yolunda) sərf edərlər.

"Şura" surəsinin əsas mövzusu və əsas məqsədi vəhy məsələsidir. Tövhid ayələrinin bəyanı, mömin və kafirlərin sifətləri və onların məadlarının necə olacağı surənin digər hədəflərindəndir.

Allah Rəsuluna (s) dini təbliğ etməkdə əzmkar olmasını tövsiyə etmək, insanları Allaha dəvət etmək, səmavi dinlərin vəhdəti, insanları Allahın dinində təfriqə və ixtilaflardan çəkindirmək, başqalarının səhvlərini bağışlamaq və öz qəzəbinə qalib gəlmək bu surənin digər mövzularıdır.

"Şura" surəsində tövhid, qiyamət, tövbə, Allahın tövbəni qəbul etməsi, cəmiyyət və hökumət işlərində məsləhətləşmək və əməkdaşlıq etmək əmri kimi mövzular da qeyd olunur.

Bu surənin mövzularını dörd hissəyə bölmək olar:

Bu surənin ən mühüm hissəsi olan birinci hissə Allahın vəhyi və peyğəmbərlərlə əlaqəsi haqqındadır. Bu məsələni "Şura" surəsinin bütün yerlərində görmək olar. Bu mövzu ilə başlayıb onunla bitir. Quran, İslam Peyğəmbərinin (s) nübüvvəti və Nuh (ə) zamanından bəri risalətin başlanğıcı kimi əlaqəli mövzular müzakirə edilmişdir.

İkinci hissədə isə tövhidin dəlilləri, Allahın yaradılış aləmindəki nişanələrinə toxunulur.

Üçüncü hissədə də qiyamət məsələsi və məada inanmayanların aqibəti haqqında danışılır.

Nəhayət, dördüncü hissədə əzmkarlıq, tövbə, əfv, səbir, qəzəbi boğmaq kimi əxlaqi mövzulara işarə edilir və onlara dəvət edir. İnadkarlıq, dünyapərəstlik, lovğalıq kimi xoşagəlməz sifətlərdən çəkindirir.

Oxşar xəbərlər
Ad:
E-poçt:
* Comment:
captcha