IQNA

Quran surələri /16

Nəhl surəsi saysız-hesabsız ilahi nemətləri bəyan edir

19:11 - July 04, 2022
Xəbər sayı: 3492502
Allahın nemətləri ətrafımızda bol və saysız-hesabsızdır. Bəziləri onların barəsində düşünür, bəziləri isə onların kənarından laqeyd keçir. "Nəhl" surəsi bu ilahi nemətlərdən bəzilərini sadalamaqla insanları mənəvi cəhətdən inkişaf etmək üçün bu şeylər üzərində düşünməyə dəvət edir.

"Nəhl" surəsi Quranın on altıncı surəsi və 128 ayə ilə Quranın 14-cü cüzündə yer alan Məkkədə nazil olan surələrdən biridir. Bu surə İslam Peyğəmbərinə (s) nazil olan 70-ci surədir.

Bu surənin məşhur adı "Nəhl"dir. Bu surəyə bu adın verilməsinin səbəbi bu surənin 68-ci ayəsində Nəhldən (bal arısından) bəhs edilməsidir. Əlbəttə ki, bu surədə çoxlu nemətlərdən bəhs edilir. Amma o, bal arısına qısa, mənalı və təəccübverci şəkildə işarə edir. Bu həşəratın bəzi xüsusiyyətləri bəyan edilir, digər xüsusiyyətlərinin kəşfi isə insanların ixtiyarına verilir.

"Nəhl" surəsinin əsas mehvəri Allahın nemətlərini zikr etməkdir. Bu nemətlərə yağış, günəş işığı, hər cür bitki və meyvələr, yemək və mal-qara daxildir. Allahın nemətlərinin bu surənin ayələri əsasında sadalanması 5 məqsədlə şükür, hidayət, təfəkkür, haqq dəvətinə təslim olmaq və öyüd-nəsihətlə ifadə edilmişdir.

Bu surənin başqa bir hissəsi ədalətə əmr, xeyirxahlıq, hicrət, cihad, zinadan, pislikdən, zülmdən və əhd-peymanı pozmaqdan çəkindirmək kimi müxtəlif İslami hökmləri ifadə edir. Eləcə də Allaha çağırışa həsr edilmişdir. nemətlərinə görə minnətdardır. Həmçinin onun nemətlərinə şükür etmək dəvəti qeyd olunur. Bu baxımdan tövhid qəhrəmanı İbrahim (ə) bir neçə ayədə şükr edən bir bəndə kimi xatırlanır. Şərab, ölü ət, donuz əti və qan yeməyin haram olması bu surədə qeyd olunan əməli hökmlərdəndir.

Bu surədə qeyd olunan başqa bir məsələ də yəhudilərin şənbə gününə hörmət etmələrinin vacibliyidir. Bu məsələ 124-cü ayədə vurğulanır. Bu ayəyə əsasən Allah şənbə gününü yəhudilər üçün istirahət günü təyin etmişdir. Bəzi yəhudilər isə bu əmrə minnətdar və itaətkar idilər. Bəzi insanlar bu ilahi əmrə tabe olmadılar və Allah tərəfindən cəzalandırıldılar.

Oxşar xəbərlər
captcha