IQNA

Falsafa ya Hija katika Qur'ani / 2

Kuwepo kwa Alama za Ibrahim katika Hija

10:52 - June 09, 2024
Habari ID: 3478952
IQNA – Ibada ya Hija ni ina kumbukumbu za mapambano ya Nabii Ibrahim (AS), mkewe Hajar na mwanawe Ismail (AS).

Kupuuza ukweli huu kunaweza kusababisha kutoelewa falsafa ya Hija. Ndiyo maana ni muhimu kujifunza kuhusu alama za Nabii Ibrahim zilizodhihirishwa katika Hija.

Hajj ni safari kubwa ya kimaanawi inayofanywa kwa madhumuni ya kujiboresha. Mwenyezi Mungu anasema katika Aya ya 125 ya Surah Al-Baqarah, “Na kumbukeni tulipo ifanya ile Nyumba (ya Alkaaba) iwe pahala pa kukusanyikia watu na pahala pa amani. Na alipo kuwa akisimama Ibrahim pafanyeni pawe pa kusalia. Na tuliagana na Ibrahim na Ismail: Itakaseni Nyumba yangu kwa ajili ya wanao izunguka kwa kut'ufu na wanao jitenga huko kwa ibada, na wanao inama na kusujudu.

Kwa mujibu wa aya hii, taratibu za Hija zimechanganyika kwa kiasi kikubwa na kumbukumbu ya mapambano ya Ibrahim (AS), mkewe Hajar na mwanawe Ismail (AS). Kukosa kutambua hili kunaweza kusababisha mkanganyiko. Kwa mfano, wakati wa kutoa dhabihu za wanyama huko Mina, mtu anaweza kushangaa jinsi inaweza kuchukuliwa kuwa kitendo cha ibada. Lakini baada ya kujifunza kwamba Ibrahim (AS) alijaribu kumtoa mwanawe kafara kwa amri ya Mwenyezi Mungu na kisha kutoa kafara wanyama huko Mina ikawa ni sehemu ya ibada ya Hija, tutatambua falsafa ya ibada hii.

Tamaduni ya kutoa dhabihu ya wanyama inaashiria kuacha kila kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kutakasa moyo wa mtu kutoka kwa kila kitu isipokuwa Mungu.

Mfano mwingine ni ibada ya kumpiga mawe shetani kwenye Jamarat. Mahujaji hutupa kokoto kwenye nguzo tatu za mawe, ziitwazo Jamarat, katika mji wa Mina ulioko mashariki mwa Makka. Mtu anaweza kujiuliza kurusha kokoto nyingi kwenye nguzo isiyo na roho kunaweza kumaanisha nini au kunaweza kutatua tatizo gani? Lakini kitendawili kinatatuliwa kwa ajili yetu tunapokumbuka kwamba ni ukumbusho wa jinsi Ibrahimu (AS) alivyopambana na vishawishi vya Shetani ambaye alijaribu mara tatu kumzuia asimtii Mungu na kumtoa dhabihu mwanawe na Ibrahimu (AS) akamfanya aende zake kwa kumrushia kokoto. Kwa hiyo ibada hii ni nembo ya mapambano yetu ya mara kwa mara na Shetani.

Tunapoitazama ibada ya Sa’y ya Sa’y ya Safa na Marwah, tunaweza kushangaa kwa nini mahujaji husafiri kwenda na kurudi kati ya vilima viwili vidogo, wakitoka Safa kwenda Marwah na kurudi kutoka Marwah kwenda Safa mpaka raundi saba zikamilike. Kitendawili kitatatuliwa kwa ajili yetu tunapokumbuka kisa hicho cha Hajar na jinsi alivyomtafutia maji mwanawe aliyekauka kwenye vilima vya Safa na Marwah, akitoka moja hadi nyingine mara saba hadi Mungu alipompa chemchemi ya kimiujiza ya Zamzam. Inatukumbusha kwamba mtu hatafikia malengo bila kufanya juhudi katika njia ya Mwenyezi Mungu.

Kwa hivyo inapasa kusisitizwa kuwa ibada za Hija zifunzwe kwa siri hizi na kumbukumbu za yaliyomtokea Ibrahim (AS), mkewe na mwanawe, ili mahujaji watambue falsafa ya kila ibada na kwa njia hiyo athari kubwa za kimaadili za Hija zitaadhihirika katika maisha ya Mahujaji.

3488666

Kishikizo: hija
captcha