IQNA

Sura za Qur'ani Tukufu / 3

Nukta katika Sura Al Imran kuhusu Mitume walivyokabiliana na maadui

16:01 - June 18, 2022
Habari ID: 3475393
TEHRAN (IQNA) - Surah Al Imran ni mojawapo ya Sura ndefu zaidi za Qur'ani ambayo inahusu mada mbalimbali kuanzia kuzaliwa na maisha ya mitume kama vile Yahya na Issa-Amna ya Mwenyezi Mungu Iwe Juu Yao- hadi namna mitume walivyokabiliana na njama na uhasama.

Al Imran ni Sura ya tatu ya Qur'ani Tukufu ikiwa na aya 200, Sura iko katika Juz ya 3 na 4 ya Quran. Imeitwa Al Imran kwa sababu ya kuwepo neno “Imran” katika Aya zake mbili; Aya ya 33 inahusu familia ya Al Imran na aya ya 35 inaelekeza kwa Imran, baba yake Bibi Maryam (SA). Jina lingine la Sura ni Tayyibah, lenye maana ya kuwekwa mbali na madai yoyote au uchafu, ambayo inahusu usafi na utakasifu wa Bibi Maryam (SA).

Kwa mfuatano wa wahyi wa Sura, Al Imran ni sura ya 89 iliyoteremshwa kwa Mtume (SAW). Inajumuisha hadithi ya kuzaliwa watu watatu mashuhuri: Hadhrat Yahya ibn Zakariya (AS), Hazrat Maryam (SA), na Hazrat Issa (AS).

Aya zimeteremka Madina na baadhi ya wafasiri wanaamini kwamba zimeshuka baina ya Vita vya Badr na Vita vya Uhud, vinavyoangukia tarehe 2 na 3 Hijiria (624 -625 CE); hiki ni kipindi nyeti sana katika maisha ya Waislamu katika Uislamu wa mwanzo.

Baadhi ya wafasiri wanaamini kwamba kila Sura inahusu suala maalum na mada mbalimbali pia hujadiliwa kwenye njia ya suala kuu. Surah Al Imran inaashiria matukio mbalimbali kama vile ushindi na kushindwa kwa Waislamu, hali tofauti za Waislamu, na mahusiano ya Waislamu na makabila na dini nyingine. Kwa mujibu wa Tafsir al-Mizan, lengo kuu la Sura ni kuwaalika waumini kutumia umoja, subira, na upinzani mbele ya maadui.

Mada muhimu zaidi ya surah hii ni:

Imani ya Mungu Mmoja au Tauhidi  na ufufuo

Sehemu muhimu ya Sura hii inazungumzia Tauhidi, sifa za Mwenyezi  Mungu, Maad (ufufuo), na elimu ya Kiislamu.

Jihad

Sehemu nyingine ya Surah Al Imran inahusu Jihad na maelekezo yake muhimu, maisha ya milele ya mashahidi, na mafunzo ambayo mtu anaweza kujifunza kutokana na vita vya Uhud na Badr.

Sheria za Kiislamu

Sura inaashiria sheria mbalimbali za Kiislamu ikiwa ni pamoja na ulazima wa umoja wa Waislamu, Hija, kuamrisha mema na kukataza maovu, Tawalli na Tabarri, Amanah, sadaka, kuacha uongo, kuwa na subira mbele ya matatizo na mitihani ya Mwenyezi Mungu, na kumdhukuru Mwenyezi Mungu katika hali zote.

Haja ya umoja baina ya Waislamu

Sehemu ya Sura hii inaashiria umoja wa Waislamu na mapambano yao dhidi ya maadui. Kwa kuzingatia vita vilivyozuka baina ya Waislamu na makafiri, Sura Al Imran inazungumzia suala la Jihad na umoja baina ya Waislamu.

Kurejea katika historia ya manabii:

Sehemu nyingine ya Sura hii inarejea kwenye historia ya baadhi ya mitume ikiwa ni pamoja na Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Issa, na Maryam na pia njama ambazo zilipangwa dhidi ya takwimu hizi.

Sehemu muhimu ya Sura hii inazungumzia tauhidi, sifa za Mungu, Maad (ufufuo), na elimu ya Kiislamu.

Jina:
Baruapepe:
* maoni:
captcha