IQNA

Fikra za Kiislamu

Qur'ani Tukufu inasisitiza umuhimu wa mashauriano

15:39 - September 10, 2022
Habari ID: 3475760
TEHRAN (IQNA) – Ushauri humsaidia mtu kufahamiana na mawazo na fikra za wengine, hasa wataalam na wachambuzi, na hivyo kukuza na kupanua mawazo yake na ufahamu.

Kwa kuzingatia upeo mdogo wa uzoefu na mawazo yake, mwanadamu anaweza asiweze kufanya maamuzi wakati anapokumbwa na masaibu au matatizo. Katika hali hizi, anaweza kufaidika kwa kushauriana na wengine na kutumia uzoefu na ufahamu wao.

Kushauriana na wale walio na hekima na uzoefu zaidi huchangia ustawi wa mwanadamu na kukataa kunufaika kutokana nayo kunaweza kuzuia ustawi huo.

Wanaopata ushauri si kwa watu wa kawaida tu bali watu wote, bila kujali hali zao au uwezo wao wa kufikiri, wanauhitaji. Mwenyezi Mungu hata amemuamuru Mtume wake kushauriana na wengine katika yale anayoyafanya:

 Basi ni kwa sababu ya rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu ndio umekuwa laini kwao. Na lau ungeli kuwa mkali, mwenye moyo mgumu, bila ya shaka wangeli kukimbia. Basi wasamehe, na waombee maghfira, na shauriana nao katika mambo. Na ukisha kata shauri basi mtegemee Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wanao mtegemea.” (Aya ya 159 ya Surah Al-Imran)

Katika Quran, mashauriano yametajwa pamoja na masuala ambayo ni Wajib (lazima). Kwa hivyo kama vile wanapaswa kumtii Mungu na kusema maombi, wanapaswa pia kuwa waangalifu katika kushauriana:

"Na wanao mwitikia Mola wao Mlezi, na wakashika Sala, na mambo yao yakawa ni kwa kushauriana baina yao, na kutokana na tulicho waruzuku wakawa wanatoa.” (Aya ya 38 ya Surat Ash-Shura)

Bila shaka, mashauriano yana kanuni na miongozo. Hatutakiwi kutafuta ushauri kutoka kwa wengine na kufanya wanavyosema hata iweje. Uislamu unaonyesha njia: Sikiliza kwanza maoni na mawazo ya wengine na kisha chagua lililo bora zaidi: “ Na wale wanao jiepusha na ibada potovu, na wakarejea kwa Mwenyezi Mungu, watapata bishara njema. Basi wabashirie waja wangu. Ambao husikiliza maneno, wakafuata lilio bora yao. Hao ndio alio waongoa Mwenyezi Mungu, na hao ndio wenye akili.” (Surah Az-Zumar, Aya ya 17-18)

Ushauri ni jambo muhimu katika maendeleo na mafanikio yetu, mradi tu yule tunayemshauri ni mtu mwenye busara, uzoefu, busara na mwaminifu.

3480346

Jina:
Baruapepe:
* maoni:
captcha