IQNA

Hija Katika Uislamu / 6

Umuhimu wa Hija

15:30 - November 21, 2023
Habari ID: 3477922
TEHRAN (IQNA) – Kuna maelezo ya Hija yaliyotajwa katika maandiko ya kidini ambayo hayatumiki kwa nadra sana kwa ibada nyinginezo na hii inaonyesha umuhimu wa Hija.

Mwenyezi Mungu anasema katika Aya ya 97 ya Surah Al Imran: “Ndani yake zipo Ishara zilizo wazi - masimamio ya Ibrahim, na mwenye kuingia humo anakuwa katika amani. Na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu imewajibikia watu wahiji kwenye Nyumba hiyo, kwa yule awezae njia ya kwendea. Na atakaye kanusha basi Mwenyezi Mungu si mhitaji kwa walimwengu."

Hivyo ni wajibu kwa wale wanaoweza kumudu kuhiji Makka. Wale ambao wana Istita’ah lazima wahiji Hija angalau mara moja katika maisha yao. Kuwa na Istita’ah maana yake ni kwenda Makka kwa ajili ya Hija inawezekana kwao kifedha na kimwili, haitadhuru maisha yao na chanzo cha kuishi baada ya kurudi, na hakuna hatari katika njia ya kwenda Makka.

Kwenda Hija ni jambo tunalotakiwa na Mwenyezi Mungu kulifanya na ni lazima tulipe tunapoweza na yeyote anayekataa kulifanya anahesabiwa kuwa ni Kafiri.

Kwa mujibu wa Hadithi, wale wanaokataa kuhiji mpaka kufa, watafufuliwa kutoka kwa wafu Siku ya Kiyama miongoni mwa makafiri.

Hapa kuna baadhi ya maelezo yaliyotajwa kuhusu Hija katika Hadithi. Imam Baqir (AS) alisema kwamba Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano ambazo moja wapo ni Hija.

Imam Ali (AS) alisema Mwenyezi Mungu ameifanya Hija kuwa bendera na bendera ya Uislamu.

Kwa mujibu wa Hadith kutoka kwa Imam Sadiq (AS), dini (Uislamu) itakuwa imesimama maadamu Ka’aba imesimama na watu wanaizunguka.

Imam Sadiq (AS) pia aliwaonya Waislamu wasiache Hija kwa sababu itawapelekea kuangamizwa na kuangamizwa.

Kuiacha Hijja kungemaanisha kuporomoka kwa nguzo ya dini, kuanguka kwa bendera, kutoweza kwa Waislamu na kutawala kwa Taghut.

Katika Hadith nyingine, Imamu Sadiq (AS) alisema watu wanapoacha Hijja, hasira ya Mungu itawadia (kwa namna ya mifarakano, kutokuwa na matumaini, kutojitambua, utawala wa madhalimu, n.k).

Kwa mujibu wa kitabu Jawahir al-Kalam:

Hija ni njia ya kujiboresha, kupambana na matamanio ya kidunia na kubadilisha tabia.

Hija, kama Khums na Zakat, ni aina ya kuweka ulimwengu wa kimaada nyuma yetu.

Ni ibada ya mwili, kwa kupitia ugumu wa safari, kiu, njaa n.k.

Inajumuisha vitendo na maneno.

Hija ni tofauti na pia inashabihiana na ibada zingine kama Salah na Saumu na halikadhalika Khums, Zakat na Jihad.

Hija pia ni uhamasishaji wa Tauhidi, uhamasishaji kutoka kwa rangi na utaifa, uhamasishaji dhidi ya utaifa, dhidi ya mipaka ya uwongo kati ya watu, dhidi ya mifarakano, dhidi ya Kufir na Shirki, uhamasishaji wa kuwakana maadui wa Mwenyezi Mungu, uhamasishaji wa kumkataa Shetani.

Hija ni onyesho la ukuu na nguvu. Ni harakati ya kisiasa na makubaliano. Ni mpango wa ulimwengu wote. Uislamu ni dini ya ulimwengu wote na hivyo ina maadui kote ulimwenguni na ili kukabiliana na adui, kuna haja ya mpango wa ulimwengu wote.

Habari zinazohusiana
Kishikizo: hija
captcha